फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्वन्धी प्रस्तावना पेश गर्ने बारेको खाँदबारी नगरपालिकाको सूचना

प्रस्तुत विषयमा यस खाँदबारी नगरपालिकाको मुख्य बजार, खाँदबारी, मानेभञ्ज्याङ्ग र तुम्लिङ्गटार, वा सो आसपासका क्षेत्रमा दैनिक रुपमा उत्सर्जन हुने फोहोरमैलाहरु दैनिक रुपमा नै संकलन गरी ल्याण्डफिल साइटमा विसर्जन/व्यस्थापन गरी नगरलाई स्वच्छ तथा वातावरणमैत्री नगरको रुपमा विकास गर्न जरुरी  भै सकेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्य लाई प्रभावकारी, दिगो तथा निरन्तर संचालन हुने सुदृढ प्रणाली विकास गर्न सार्बजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा उपयुक्त हुने निष्कर्षमा नगरपालिका रहेको छ । तसर्थ, सार्बजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत प्रत्येक घरधुरीहरु, सडक, व्यापारीक केन्द्र, होटल आदिबाट उत्सर्जित फोहोरमैला दैनिक संकलन गरी खाँदबारी नगरपालिका # १२, सुकेस्वारा स्थित ल्याण्डफिल साईटमा विसर्जन तथा व्यवस्थापन कार्य संचालन गर्न  ईच्छुक खांदबारी नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई सक्रीय रहेका वा रहन चाहने सार्बजनिक संघसंस्था, गैर सरकारी संस्था तथा निजी संघसंस्थाहरुलाई प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने संवन्धी १५ दिने सूचना मिति २०७२/११/०३ मा प्रकाशित गरिएकोमा निर्दिष्ट समयावधि भित्र कुनै पनि प्रस्ताव नपरेको हुँदा उक्त प्रस्ताव पेश गर्नको लागि पुनः यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । तसर्थ यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र आथिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्न हुन संवन्धित सबै लाई आब्ह्वान गरिन्छ ।

Supporting Documents: