कार्यक्रम अधिकृत तथा ईन्जिनियर पदको परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको बारे

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मंत्रालयको मिति २०७२।१०।२८ मा प्रकाशित सूचना अनुसार यस नगरपालिकाको लागि कार्यक्रम अधिकृत (एल.जि.सि.डि.पि. फोकल पर्सन) तथा ईन्जिनियर पदमा आवेदन दिने उम्मेदवारहरुको लिखित, प्रयोगात्मक तथा अन्तरवार्ता परिक्षा लगायतको परिक्षा कार्यक्रम तपशिलको मिति, समय र स्थानमा हुने भएकोले संवन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

मितिः २०७३ ज्येष्ठ २८ गते

समयः दिनको १ः०० बजे

स्थानः खाँदबारी नगरपालिका कार्यालय

यस संवन्धी विस्तृत विवरणको लागि यस नगरपालिका कार्यालयमा सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ ।

Supporting Documents: