खाँदबारी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना

यस खाँदबारी नगरपालिकालाई खुल्ला दिसामुक्त नगर घोषणाको लागी शौचालय परिचय-पत्र बितरण कार्य निरन्तर रुपमा भई रहेको हुँदा शौचालय भएर पनि शौचालय परिचय-पत्र लिन छुट हुनु हुने र शौचालय नभएका घर धनिहरुले यथासिघ्र शौचालनय निर्माण गरि परिचय पत्र प्राप्त गर्न सम्बन्धित वडाका सामाजिक परिचालक र वडा नागरिक मंचका संयोजकसंग सम्पर्क गरि यथासिध्र परिचय पत्र लिनु हुन जानकारी गराईन्छ । यहि मिति २०७२ साल माघ १६ गते देखि न.पा.बाट प्रबाह हुने सबै प्रकारका सेवा लिन आउँदा शौचालय परिचय पत्रको प्रतिलीपी अनिबार्य रुपमा पेश गर्नु पर्ने ब्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ ।
साथै नगर स्तरिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सदस्यहरु, नगर भित्र क्रियाशिल सम्पुर्ण राजनैतिक दलहरु , नगर क्षेत्र भित्र रहेका सम्पुर्ण बिद्यालयहरु, सम्पुर्ण टोल बिकास संस्थाहरु, सम्पुर्ण वडा नागरिक मंच लगायत बिभिन्न एनजिओ/आइएनजिओ, क्लव एवं सामाजिक संघ संस्थाहरु लाई सम्बन्धित वडामा ट्रिगरिङ, काउन्सीलिङ, अनुगमन एवं छलफलका लागी कार्यतालिका समेत सम्लग्न राखी पत्रचार गरि सकिएको छ । उक्त कार्यतालिका अनुशार मिति २०७२ साल माघ १२ गते मंगलबार वडा नं. १,२,३ र ४ मा, मिति २०७२ साल माघ १३ गते बुधबार वडा नं. ५,६,७,८ र ९ मा र मिति २०७२ साल माघ १४ गते बिहिबार वडा नं. १०,११,१२ र १३ मा शौचालय निर्माण हुन बाँकी रहेका क्षेत्र एवं टोलका बासिन्दालाई लक्षित गरि पायक पर्ने स्थानमा भेला बैठक आयोजना गरिएको हुँदा तपाईको वडामा आउने टोलीमा अनिबार्य उपस्थित भई सहयोग गरि दिनु हुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारीको लागी यो सूचना प्रशारण गरिएको छ ।
साथै न.पा. स्तरिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समितिको सिफारिसमा न.पा.कार्यालयबाट २०७२ साल माघ १५ गते भित्रमा पनि शौचालय परिचय पत्र नलिने एबं शौचालन निर्माण नगर्ने घर परिवालाई निम्न बमोजिम गरिने छ ।
निम्न
१. मिति २०७२ साल माघ १६ गते देखि शौचालय परिचय पत्र को प्रतिलीपी पेश गर्ने लाई मात्र न.पा.बाट उपलब्ध हुने सबै प्रकारका सेवा प्रबाह गरिने र अन्यलाई सेवा प्रबाह रोक्का गर्ने ।
२. शौचालय निर्माण नगर्ने घर मुलीहरुको नामावली खाँदबारीमा रहेका एफ. एम. रेडियोहरु, स्थानिय पत्र पत्रिका र सार्बजनिक स्थानमा सबैले देख्ने गरि प्रकाशन र प्रशारण गर्ने ।
३. आबश्यकता अनुशार सरकारी एवं गैह्र सरकारी कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा समेत रोक्का गर्नका लागी सिफारिस गर्ने ।