FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयको सूचना।

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना।

स्वास्थ्य विमा दर्ता सहयोगी नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयको सूचना।

दर्ता सहयोगी छनौट सम्बन्धि सूचना।

मिनिपावर टिलर र घाँस काट्ने मेसिन वितरणको लागि कृषक छनौट भएको सम्बन्धि सूचना ।