FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयको सूचना।

दर्ता सहयोगी छनौट सम्बन्धि सूचना।

मिनिपावर टिलर र घाँस काट्ने मेसिन वितरणको लागि कृषक छनौट भएको सम्बन्धि सूचना ।

ठेक्का दर्ता र खोल्ने समय सम्बन्धि सूचना।

जानकारी गराईएको सम्बन्धमा - वडा कार्यालय सबै ।

सहभागि छनौट सम्बन्धमा - उल्लेखित वडा कार्यालयहरु।