सूचना तथा समाचार

किसानहरुलाई नगरपालिकाको तर्फबाट ५० प्रतिशत अनुदानमा प्लास्टिक टनेल वितरण गर्नुहुदै नगर प्रमुख।

सर्वेक्षक तथा बारुण यन्त्र सवारी चालक करारमा लिने सम्वन्धि सूचना

सामुदायिक विध्यालयहरुमा आर्थिक लेखापरिक्षण गर्ने सम्बन्धी सूचना

ढुङ्गा, गिटी, स्लेट, वालुवा, चुनढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख उत्खनन/संकलन तथा निकासी कार्यको सिलवन्दी बोलपत्र अव्हानको सुचना