FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने वारेको सूचना

प्रस्तावना लेखन कार्यमा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना।

अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत करारमा लिने सम्बन्धि सूचना।

विभिन्न सेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सुचना ।

मिनिपावर टिलर,घाँस काट्ने मेसिन र भकारो तथा बंगुर गोठ सुधार कार्यक्रम संचालन तथा अनुदानमा वितरण गरिने सम्बन्धि सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना