FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विपन्न वर्गका महिलाहरुका लागि आयआर्जन तथा सीप विकास तालिम संचालन गर्न प्रस्तावना पेश गर्ने बारेको सूचना।

विपन्न वर्गका महिलाहरुका लागि आयआर्जन तथा सीप विकास तालिम संचालन गर्न प्रस्तावना पेश गर्ने बारेको सूचना।

सिलवन्दी बोलपत्र पेश गर्ने वारेको सूचना

किसानहरुलाई नगरपालिकाको तर्फबाट ५० प्रतिशत अनुदानमा प्लास्टिक टनेल वितरण गर्नुहुदै नगर प्रमुख।