FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सवारी साधन खरिदका लागि क्याटलग ब्रोसर पेश गर्न आव्हान गरिएको सूचना(स्पेसिफिकेशन सहित)

अ.हे.व र अ.न.मी करार सेवा तर्फको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना

अनमी र अहेव माग तर्फको छोटो सुचि प्रकाशन गरिएको र अन्तरवार्ता सम्बन्धि सुचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सुचना

अनमी र अहेव माग तर्फको छोटो सुचि
अनमी र अहेव माग तर्फको छोटो सुचि

प्रदेश तहमा माग गर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण

सिलवन्दी दरभाउ पत्र अाव्हान गर्ने वारेको पुन: सूचना-२०७५्/०१/१०

सिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको प्रथम पटक प्रकासित मिति सच्याईएको सम्बन्धमा-२०७५/०१/१०