FAQs Complain Problems

तपाइलाई नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कास्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
83% (20 votes)
सन्तोषजनक
17% (4 votes)
नराम्रो
0% (0 votes)
Total votes: 24