FAQs Complain Problems

तपाइलाई नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कास्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
94% (117 votes)
सन्तोषजनक
6% (7 votes)
नराम्रो
1% (1 vote)
Total votes: 125