FAQs Complain Problems

तपाइलाई नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कास्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
90% (56 votes)
सन्तोषजनक
10% (6 votes)
नराम्रो
0% (0 votes)
Total votes: 62