FAQs Complain Problems

वडा न - १

वडाध्यक्ष

निरन्जन श्रेष्ठ

सम्पर्क नम्बर

९८५२०५१५३६

वडा सदस्य

 सुमन शाक्य

सम्पर्क नम्बर

९८५२०२३७४३

वडा सदस्य

उदिमकुमार राई

सम्पर्क नम्बर

९८४९८९२७०६

वडा सदस्य

सारदा पराजुलि

सम्पर्क नम्बर

९८४२२१४७५५

वडा सदस्य

सृजना शंकर

सम्पर्क नम्बर

९०६०९६२७६६

 

Nepali
Ward Contact Number: 
९८५२०५१५३६
निरन्जन श्रेष्ठ
Weight: 
0

हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका- बृत्त चित्र