FAQs Complain Problems

तपाइलाई नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कास्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
98% (1591 votes)
सन्तोषजनक
1% (11 votes)
नराम्रो
2% (27 votes)
Total votes: 1629