FAQs Complain Problems

समाचार

तपाइलाई नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कास्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
98% (2686 votes)
सन्तोषजनक
0% (12 votes)
नराम्रो
1% (31 votes)
Total votes: 2729