FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सर्वेक्षक तथा बारुण यन्त्र सवारी चालक करारमा लिने सम्वन्धि सूचना

सामुदायिक विध्यालयहरुमा आर्थिक लेखापरिक्षण गर्ने सम्बन्धी सूचना

ढुङ्गा, गिटी, स्लेट, वालुवा, चुनढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख उत्खनन/संकलन तथा निकासी कार्यको सिलवन्दी बोलपत्र अव्हानको सुचना

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा,सबै माध्यमिक तथा अाधारभुत विद्यालयहरू