FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ अन्तर्गत पाँच लाख भन्दा साना सञ्चालित योजना/कार्यक्रमहरुको विवरण

आर्थिक वर्ष २०८४/०७५ अन्तर्गत पाँच लाख भन्दा साना सञ्चालित योजना/कार्यक्रमहरुको विवरण

न्यायिक समितीको मिलापत्र सम्म गराउने अधिकारका विषयहरु

न्यायिक समितीको निर्णय गर्ने अधिकार

सवारी साधन खरिदका लागि क्याटलग ब्रोसर पेश गर्न आव्हान गरिएको सूचना(स्पेसिफिकेशन सहित)

अ.हे.व र अ.न.मी करार सेवा तर्फको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना

अनमी र अहेव माग तर्फको छोटो सुचि प्रकाशन गरिएको र अन्तरवार्ता सम्बन्धि सुचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सुचना

अनमी र अहेव माग तर्फको छोटो सुचि
अनमी र अहेव माग तर्फको छोटो सुचि