वडा न - २

वडाध्यक्ष

ज्ञान बहादुर श्रेष्ठ

सम्पर्क नम्बर

९८०५३८३३११

 

सामाजिक परिचालक

सविना त्रिताल

सम्पर्क नम्बर

९८१०५२४६९१

Nepali