वडा न - ४

वडाध्यक्ष

सजित राई

सम्पर्क नम्बर

९८४२१११९६३

 

सामाजिक परिचालक

अञ्जु राई

सम्पर्क नम्बर

९८१८०८४२८०

Nepali