FAQs Complain Problems

वडा न - ४

Nepali

वडाध्यक्ष

सजित राई

सम्पर्क नम्बर

९८४२१११९६३

वडा सचिव

राजकुमार राई

९८५२०५१६९५

 

सामाजिक परिचालक

अञ्जु राई

सम्पर्क नम्बर

९८६७८१२८७२

Ward Contact Number: 
९८४२१११९६३