वडा न - ९

वडाध्यक्ष

टिकाराम कुमाल

सम्पर्क नम्बर

९८१६३३४३९६

 

समाजिक परिचालक

सुस्मा घिमिरे

सम्पर्क नम्बर

९८४२१५०७९०

Nepali