FAQs Complain Problems

खाँदबारी नगरपालिकाको आ.व. २०८०।८१ को लागि सरसफाई शुल्क उठाउने र बहाल विटौरीकर (हाटकर) संकलन सम्बन्धी शिलबन्दी बोलकबोल पेश बारेको सूचना ।

हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका- बृत्त चित्र