FAQs Complain Problems

खाँदबारी नगरपालिका भित्रका ८० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरु र "क" वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको घरमा गई स्वास्थ्यकर्मी द्वारा स्वास्थ्य परिक्षण र औषधी बितरण कार्यक्रम सम्पूर्ण वडामा मिति २०७९।१०।२० देखि २०७९।१०।२५ मा सम्पन्न ।

हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका- बृत्त चित्र