FAQs Complain Problems

Decisions

१९औ नगरपरिषदको निर्णयहरु

आज मिति २०७१/०९/२६ गते खाँदबारी नगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत श्री युवराज आचार्य ज्यू को अध्यक्षतामा खाँदबारी नगरपालिका १९ औं नगरपरिषद् बैठक बसि निम्न अनुशार निर्णय गरियो । 

 

 

 

हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका- बृत्त चित्र