FAQs Complain Problems

News and Events

सामाजिक सुरक्षा भत्ता तर्फका लाभग्राहिहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि नविकरण गर्ने सम्बन्धि सूचना

मिति २०७५ साल मङ्सिर १७ गते सम्म आ.व २०७६/७७ को लागि नविकरण भएका लाभग्राहिहरुको सुचि यसै सुचना साथ संलग्न गरिएको छ । आ.व २०७५/७६ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाइरहनुभएका तर आ.व ७६/७७ को लागि नविकरण गर्न छुट  लाभग्राहिहरुले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गई यथा सिघ्र नविकरण गर्नुहुन सुचित गरिन्छ । नविकरण गर

Pages

हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका- बृत्त चित्र