FAQs Complain Problems

खाँदबारी नगरपालिकाको आवधिक योजना ( २०७८/७९-२०८२/८३) कार्यान्वयनको सन्दर्भमा श्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमको तस्विरहरु। २०७८ चैत ५ गते

हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका- बृत्त चित्र