FAQs Complain Problems

आयमुलक भवनको ठेक्का सम्बन्धी शिलवन्दी कवोल पत्र पेश गर्ने वारेको सूचना।

Supporting Documents: 

हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका- बृत्त चित्र