FAQs Complain Problems

आवेदकहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशन तथा लिखित परीक्षाको मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

Supporting Documents: 

हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका- बृत्त चित्र