FAQs Complain Problems

खाँदबारी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को लागि भएको पाँचौँ नगरसभाबाट पारित ऐन,नीति,बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण समारोह २०७६।

हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका- बृत्त चित्र