FAQs Complain Problems

खाँदबारी नगरपालिकाको आ.व. २०८०।८१ को लागि सरसफाई शुल्क उठाउने सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने बारेको सूचना ।

हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका- बृत्त चित्र