FAQs Complain Problems

नगरपालिका वोर्ड वैठकबाट निर्णय भई कार्यान्वयन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण २०७४/७५

Supporting Documents: 

हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका- बृत्त चित्र