FAQs Complain Problems

नगरप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट वडा नं ६को वडा कार्यालय भवन अनुगमन तथा थालेडाडा खानेपानी मुहान अवलोकन ।

हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका- बृत्त चित्र