FAQs Complain Problems

न्यायिक समिति , वडा अध्यक्ष , मेलमिलापकर्ता साथै सम्वन्धित शाखाकाे कर्मचारीहरुलाई अत्तरपालिका संयुक्त मेलमिलाप सम्बन्धि आधारभुत तालिम सन्चालन गर्न खाँदवारी नगरपालिका र चिचिला गाउँपालिका विच सहमति । मिति २०७९।१०।०५ गते

हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका- बृत्त चित्र