FAQs Complain Problems

बैकल्पिक सूचीमा रहेको उम्मेद्वारलाई करार नियुक्तिको लागि सम्पर्क राख्न आउने सम्बन्धमा ।

हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका- बृत्त चित्र