FAQs Complain Problems

अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा(प्राविधिक सहायक)।

Supporting Documents: 

हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका- बृत्त चित्र