FAQs Complain Problems

आयमूलक भवनको भुई तलाको सटर भाडामा दिन ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी शिलवन्दी कवोल पत्र पेश गर्ने वारेको सूचना।

Supporting Documents: 

हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका- बृत्त चित्र