FAQs Complain Problems

आवेदकहरुको सूचिकृत नामावली प्रकाशन तथा लिखित परीक्षाको मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका- बृत्त चित्र