FAQs Complain Problems

कोशी प्रदेशको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी गरिएको अध्यादेश , २०८० बमोजिम तहबृद्धिको लागि आवेदश पेश सम्बन्धी सूचना ।

कोशी प्रदेशको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी गरिएको अध्यादेश , २०८० बमोजिम तहबृद्धिको लागि आवेदश पेश सम्बन्धी सूचना ।

हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका- बृत्त चित्र