FAQs Complain Problems

खाँदबारी नगरपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को लागि हाटकर संकलन तथा आयमूलक भवन भाडामा लगाउने सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सूचना ।