FAQs Complain Problems

खाँदबारी नगरपालिकाको आ.व. २०८०।८१ को लागि आयमूलक भवन भाडामा लगाउने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने बारेको सूचना ।

खाँदबारी नगरपालिकाको आ.व. २०८०।८१ को लागि आयमूलक भवन भाडामा लगाउने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने बारेको सूचना ।

Supporting Documents: 

हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका- बृत्त चित्र