FAQs Complain Problems

समाचार

खाँदबारी नगरपालिका कार्यालयको निर्माण कार्यको बोलपत्र आब्हान संवन्धी सूचना

खाँदबारि नगरपालिका कार्यालयले निम्न निर्माण कार्यहरु ठेक्का मार्फत गर्नु पर्ने भएकोले नेपाल सरकारबाट ईजाजत प्राप्त ईच्छुक निर्माण व्यवशायीबाट रित पुर्वकको गोप्य शिलबन्दी वोलपत्र पेश गर्न हुन सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यस सम्वन्धी विस्तृत विवरणको लागि यसै साथ संलग्न सूचना हेर्न हुन वा खाँदबारी नरपालिका कार्यालयमा सम्पर्क राख्न हुन सूचित गरिन्छ ।
१. टुंडीखेल सार्बजनिक जग्गा संरक्षण एवं बसपार्क व्यवस्थापन योजना, खाँदबारी # १
२. बसपार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन योजना, खाँदबारी # ३
३. नगरपालिका कार्यालय भवन निर्माण योजना(पहिलो तला थप), खाँदबारी # १
४. टुंडीखेल मासुपसल तथा तरकारी बजार निर्माण योजना, खांदबारी # १

Supporting Documents: