FAQs Complain Problems

गरिवी निबारणका लागि लघु उधम विकास कार्यक्रम (MEDPA) खाँदबारी नगरपालिकाको आयोजनामा मिति २०७८ मंसिर २१ गते देखि २०७८ मंसिर २० गते सम्पन्न भएको छ।

हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका- बृत्त चित्र