FAQs Complain Problems

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूचि प्रकाशन तथा परिक्षा मिति तोकिएको बारे (सहायक कम्प्युटर अपरेटर)।

हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका- बृत्त चित्र