FAQs Complain Problems

बिधुतिय खरिद प्रणालि(e-GP) मा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद पुनःथप बारे।