FAQs Complain Problems

बोलपत्र / दरभाउ पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा।

Supporting Documents: 

हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका- बृत्त चित्र