FAQs Complain Problems

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (सहायक कम्प्युटर अपरेटर)।