FAQs Complain Problems

लिखित परिक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा (सहायक कम्प्युटर अपरेटर)।