FAQs Complain Problems

समाचार

Photo Gallery

मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेश नं. १ द्वारा मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा (MTEF) सम्बन्धि भर्चुअल तालिमको आयोजना गरेको हुँदा खाँदबारी  नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना अधिकृत, लेखा अधिकृत, सूचना प्रविधि अधिकृत तथा बिषयगत शाखाका प्रमुखहरु सहभागि हुँदै।

, , , , , , , , ,

आवधिक विकास योजना तर्जुमा कार्यशाला अन्तर्गत छलफल हुँदै

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

आवधिक विकास योजना तर्जुमा कार्यशाला अन्तर्गत समुह कार्यमा विभिन्न समितिका सदस्यहरु बिच छलफल हुँदै

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pages